Voor studenten met een functiebeperking gelden andere regels