Aansprakelijkheidsverzekering als onderdeel van studentenverzekering