Merendeel studenten stopt bij afschaffing basisbeurs