Beleggen met de studiefinanciering is niet aan te raden

Beleggen met de studiefinanciering is niet aan te raden

1 juni 2022 Uit Door admin

Studenten kunnen geld krijgen voor hun opleiding, studiefinanciering genaamd. Dit bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en het studentenreisproduct. Hoeveel geld je krijgt, is afhankelijk van verschillende zaken. Zo verschilt de studiefinanciering bij mbo van deze bij universiteitsstudenten. Ook andere factoren, zoals de vraag of je thuiswonend of uitwonend bent, spelen een rol. Met de rekenhulp studiefinanciering van DUO kan je eenvoudig zelf een schatting maken van de studiefinanciering. Houd er rekening mee dat studiefinanciering niet altijd een gift is. Voor sommige opleiding is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Pas wanneer het diploma behaald is, wordt het een gift.

Bijverdienen met studiefinanciering

Wie een studiebeurs krijgt, mag bijverdienen. Studenten die hbo of universiteit doen en die onder het leenstelsel vallen, mogen zelfs onbeperkt bijverdienen. Voor studenten die een beurs, een reisproduct of een lening voor een mbo-opleiding krijgen, geldt er een bijverdiengrens. Voor 2022 bedraagt de bijverdiengrens 15.828,77 euro. Hierbij wordt enkel gekeken naar het eigen inkomen. Dit omvat niet alleen het geld dat met een bijbaantje wordt verdiend. Het gaat namelijk om het verzamelinkomen of het belastbare loon. Ook bijvoorbeeld een Wajong-uitkering telt mee, maar een uitkering op grond van de Toeslagenwet niet. Sommige studenten vragen zich af of ze de studiefinanciering ook mogen gebruiken om te beleggen. Dat mag, maar is volgens ons geen goed idee.

Er zijn best wel wat studenten die beleggen met hun studiefinanciering, bijvoorbeeld door aandelen te kopen of door bij platforms als bitcoin profit te investeren in cryptomunten. Dat is niet onbegrijpelijk, want studenten kunnen zo geld lenen aan 0% rente en een mooie winst realiseren. Bovendien heeft de student veel tijd om het bedrag af te lossen én is er geen BKR-registratie bij zo’n studieschuld. Uit een recent onderzoek van het Nibud bleek dan ook dat bijna een op tien jongeren belegt met deze studielening. Er werd niet gevraagd om welke bedragen het precies ging.

Studenten die beleggen met de studiefinanciering nemen grote risico’s

Toch is beleggen met de studiefinanciering geen goed idee. Bij beleggen geldt namelijk een belangrijke regel en dat is dat je het enkel doet met geld dat je kan missen. Bovendien is de studiefinanciering hier uiteraard niet voor bedoeld. In september vorig jaar pleitte de CDA er daarom openlijk voor om het beleggen met de studiefinanciering te verbieden en om dit verbod op te nemen in de voorwaarden. De minister erkende dat de studiefinanciering er niet is om te beleggen, maar wilde niet overgaan tot een verbod. Zo’n verbod is namelijk niet te handhaven, want dan zou de overheid voor iedere student moeten controleren waaraan ze het geld uitgeven. En dat is niet de bedoeling. Er zijn nog andere redenen waarom dit alles geen goed idee is. Studenten hebben vaak erg weinig ervaring met beleggen en realiseren zich niet altijd hoe onvoorspelbaar de beurskoersen zijn. Bovendien is het geen goed idee om een studieschuld aan te gaan als je dat geld niet nodig hebt. Je kan later wel perfect een hypotheek afsluiten, maar het bedrag dat je kan lenen, is wel lager als er nog een andere schuld