Studiefinanciering

Als student ontvang je maandelijks studiefinanciering voor de studiekosten die je maakt. De studiefinanciering is beschikbaar voor iedereen die studeert aan het hoger en middelbaar onderwijs.

Bedragen

De belangrijkste vraag: hoeveel krijg je dan per maand? Dan hangt er van of je MBO doet of HBO / unversiteit, wanneer je bent begonnen en of je nog thuis woont of op kamers. Op deze pagina van DUO vind je de actuele bedragen voor jouw situatie. Het varieert van zo’n €90 per maand voor iemand met alleen een basisbeurs op het MBO die nog thuiswoont tot ruim €1.100 per maand voor iemand die alles heeft (basisbeurs, aanvullende beurs en lening), HBO of universiteit doet en op kamers woont.

Voorwaarden studiefinanciering

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen wanneer je aanspraak wilt maken op studiefinanciering. Deze voorwaarden hebben betrekking tot je leeftijd, schoolsoort en nationaliteit.

1) Leeftijd

Je hebt recht op stufi als je jonger bent dan 30 jaar. Als je op of na 1 juli nog geen 18 bent, dan heb je recht op studiefinanciering vanaf het kwartaal dat volgt op de startdatum van je studie. Ben je nog niet met je studie begonnen, zit je in het laatste jaar van je voltijdopleiding voortgezet onderwijs en ben je al 18 geworden, dan heb je ook recht op een tegemoetkoming, de toegemoetkoming scholieren.

Het laatste moment dat je stufi aan kunt vragen is op de laatste dag van de maand waarin je 30 wordt. Je moet er dan natuurlijk wel recht op hebben. Je studiefinanciering wordt gewoon doorbetaald na je dertigste, maar wanneer je de stufi stopzet dan kun je deze niet meer opnieuw aanvragen.

2) Schoolsoort

Je krijgt studiefinanciering wanneer je een voltijd- of duale mbo, hbo of universiteitsopleiding volgt.

3) Nationaliteit

Je moet Nederlander zijn om studiefinanciering te krijgen. Er zijn wel enkele uitzonderingen, deze vind je hier bij de voorwaarden

De datum van de storting van je studiefinanciering kan per maand verschillen. Kijk daarom bij de betaaldata voor de exacte data.

Hoe is de studiefinanciering opgebouwd?

Voor HBO en universiteit

Je studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct (ook wel OV jaarkaart), aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Studiefinanciering voor mbo, hbo en universiteit is niet altijd meteen een gift. Voor sommige opleidingen is de studiefinanciering een ‘prestatiebeurs’. Dat wil zeggen dat je eerst (binnen 10 jaar) je diploma moet halen en dat daarna je prestatiebeurs (inclusief rente) een gift wordt. Dan hoef je dus niet terug te betalen. Dit geldt ook voor je studentenreisproduct en je evntuele aanvullende beurs. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.

Heb je een lening, dan moet je die wel altijd terugbetalen.

Voor MBO

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen.

Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel ‘prestatiebeurs’. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Het bedrag aan studiefinanciering dat je krijgt is dus afhankelijk van je situatie. Op de website van DUO kun je de hoogte van jouw stufi berekenen

Aanvragen studiefinanciering

Je studiefinanciering moet je zelf aanvragen. Het advies is om dit drie maanden voor de ingangsdatum van je opleiding te doen. Je moet je eerst inschrijven voor je opleiding en, afhankelijk waar je gaat studeren, ook bij je nieuwe gemeente. Je studiefinanciering vraag je aan bij DUO, hier lees je precies wat je moet doen.

Stopzetten studiefinanciering

Er zijn een aantal redenen waarom je jouw studiefinanciering stop moet zetten:

  1. Wanneer je stopt met je studie
  2. Wanneer je meer dan de bijverdiengrens verdient, check dit op website van DUO
  3. Wanneer je later gebruik wilt maken van je studiefinancieringen en daarom deze nu niet wil ontvangen.

Wil je een nullening, dan zet je je stufi niet stop. Hiervoor wijzig je gewoon de samenstelling van de studiefinanciering. Voorkom dat je een boete krijgt voor het studentenreisproduct door uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer op stufi hebt je studentenreisproduct op te zeggen.

Uitschrijven studie

Als je stopt met je opleiding, dan moet je de uitschrijvingsdatum van je studie doorgeven. Dit doe je bij Mijn DUO. Dan wordt de stufi door de DUO stopgezet. Vraag bij de onderwijsinstelling na op welke datum de instelling je uitschrijft. Deze kan verschillen van de datum waarop je bijvoorbeeld je diploma haalt. Vaak is de uitschrijvingsdatum op 31 augustus.

Meer informatie kun je vinden op de website van DUO.