Rokers in Nederland

Al jaren wordt er van alles gedaan om mensen van het roken af te helpen. Bovendien wordt keer op keer duidelijk dat er veel nadelen kleven aan een ongezonde leefstijl, welke een motivatie zouden moeten vormen om te stoppen met roken. Het aantal rokers neemt dan ook al jaren gestaag af, sinds het jaar 2000 is het aantal rokers in Nederland met minstens tien procent gedaald. Ook onder studenten neemt het aantal rokers af, al lijken de studenten in Amsterdam hier een uitzondering op te vormen. Weekblad Elsevier meldt dat het aantal rokende Amsterdamse studenten de afgelopen vier jaar met zes procent is toegenomen. Volgens Elsevier ligt deze tegengestelde beweging aan het feit dat Amsterdamse studenten meer uitgaan dan studenten in andere steden en ook vaker, ‘antiautoritaire studies’, zoals filosofie volgen. Bovendien wordt er in veel Amsterdamse kroegen nog gerookt ondanks het algemene rookverbod dat sinds 2008 geldt.

In het algemeen geldt echter dat hogeropgeleiden minder roken dan laagopgeleiden. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek  geeft aan dat WO’ers relatief gezien het minst roken. HBO’ers roken ietsje meer dan de WO’ers. VMBO’ers roken gemiddeld ruim vijf sigaretten meet dan de gemiddelde WO’er. Verder blijkt uit onderzoek van TNS Opinion & Social dat Nederlanders relatief gezien weinig roken in verhouding tot andere Europeanen. Het gemiddeld aantal rokers in de EU ligt volgens het onderzoek op 28 procent. Griekenland stijgt hier ver bovenuit, hier rookt maar liefst 40 procent van de bevolking. In Zweden ligt dit percentage 27 procent lager op 13 procent. Nederland ligt net onder het gemiddelde, hier rookt 24 procent van de bevolking.

Populariteit sigaren

Hoewel de laatste jaren het aantal rokers dalende is in Nederland, blijkt de omzet in de sigarenhandel toe te nemen. Uit het onderzoek van TNS Opinion & Social blijkt ook dat in Nederland relatief de meeste sigarenrokers wonen in vergelijking met andere EU-landen. 12 procent van de rokende bevolking in Nederland steekt wel eens een sigaar op, terwijl het gemiddelde in de EU op 3 procent ligt. Over heel Europa bekeken, lijken de grootste sigarenliefhebbers in de Benelux te wonen, want ook in België en Luxemburg ligt het aantal sigarenrokers hoog. In België rookt 7 procent van de rokers af en toe een sigaar, in Luxemburg ligt dit percentage op 9 procent. Ook de Finnen steken graag een sigaartje op (9%). De sigaren worden overigens vooral gerookt door mannelijke rokers.

Vooral kwaliteitssigaren nemen toe in populariteit. Luxe Cubaanse sigaren gaan als warme broodjes over de toonbank. Habanos, één van de grootste sigarendistributeurs ter wereld, zag de omzet afgelopen jaar met 10 procent groeien in de Benelux. Habanos distribueert onder andere de merken Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey, H. Upmann, en Bolívar, ieder met een eigen kenmerkende smaak en geschiedenis. Cubaanse sigaren zijn praktisch altijd long-fillers. Dit zijn handgemaakte sigaren waarbij de tabaksbladeren in het binnenste van de sigaar zijn opgerold, bij shortfillers is de tabak versneden. Longfillers branden langzamer en zijn een stuk milder dan shortfillers. Bovendien moeten longfillers vochtig worden gehouden in een humidor (een houten kist waarin de sigaren in een juist klimaat bewaard kunnen worden) en smaken ze minder droog.

Beleving van de sigaar

Sigaren worden vaak geassocieerd met oudere mannen, maar ook onder de jongere bevolking en studenten is de sigaar in opkomst. Speciale gelegenheden worden in besloten kring gevierd met een paar luxe sigaren. Het gezamenlijk roken van sigaren wordt door velen vergeleken met het drinken van een goede wijn of whisky en wordt geheel anders ervaren dan het roken van sigaretten. Sigaretten worden de hele dag door gerookt en worden gerookt om het roken, terwijl sigaren worden gerookt om er echt van te genieten. Sigaren zijn overigens net zo ongezond als gewone sigaretten, maar de frequentie van het roken ligt over het algemeen een stuk lager.