Schakel een keuzecoach in

Verontrustende aantallen afhakers

Ongeveer de helft van alle studenten stopt vroegtijdig met de studie, of is na vijf jaar nog niet klaar met de opleiding. In het totale hoger en wetenschappelijk onderwijs haakt één op de drie studenten in het eerste jaar af. Dit zijn verontrustende aantallen die weergeven dat veel studenten niet goed weten waaraan ze beginnen, welk doel ze met hun studie hebben of weinig grip op het studieproces hebben.

Grip op je studie

Toch kiest niemand een studie die hem of haar niet aanspreekt. Bij alle keuzes die je voortdurend moet doen tijdens de studie is het van belang te weten waarom iets je aanspreekt en hoe daarmee om te gaan in je studie. Grip krijgen op die motivatie, weten hoe je die gebruikt voor je studieproces en hoe je keuzes maakt die bij je passen is niet altijd makkelijk.

Hulp bij onzekerheid of motivatieverlies

Op studiekeuze123.nl worden goede tips en tests gegeven bij twijfel. Studiebegeleiders, -coaches of studieloopbaanadviseurs kunnen informeren over mogelijkheden. Maar besef: jij blijft degene die moet kiezen. Als kiezen een probleem is omdat jij niet precies weet wat je wil of geen goed zicht hebt op je kwaliteiten of wat je met je studie kan doen kan een keuzecoach hulp bieden.

Wat doet een keuzecoach

Keuzecoaches zijn erin gespecialiseerd om te achterhalen wat voor jou kiezen moeilijk maakt. Een keuzecoach helpt je

  • te ontdekken wat jouw verwachtingen, motieven en kwaliteiten zijn
  • inzicht te krijgen in je twijfels
  • grip te krijgen op je keuzes

Met dit proces vergaar je meer kennis van jezelf, je kwaliteiten en mogelijkheden waardoor je met plezier, snel en succesvol kan (af)studeren.

Een betrouwbare keuzecoach vinden

Keuzecoaching gaat via -vertrouwelijke- gesprekken. Een keuzecoach met wie het klikt is voorwaarde. Ook is het fijn als een coach dichtbij je woon- of studieadres zit. Soms moeten keuzes in een korte tijd gedaan worden. Vraag dan of het intensief kan. Keuzecoaching is nog een relatief nieuwe specialisatie, veel keuzecoaches zijn er nog niet.

  • Informeer je via websites

Vraag of:

  • Het eerste gesprek gratis is: kennismaking
  • Het tarief (is er bijvoorbeeld studentenkorting?)
  • Er een minimaal aantal sessies is

Spreek af:

  • Hoeveel tijd er tussen sessies zit

TIP:

Of het nu gaat om de manier van studeren, de keuze voor bijvakken, een minor, het onderwerp voor bachelor- of masterscriptie, de manier van oriënteren, rapporteren, of schrijven.