Student-zonder-papiertje krijgt ook komend studiejaar langer de tijd

Student-zonder-papiertje krijgt ook komend studiejaar langer de tijd

9 april 2021 Uit Door admin

Ook komend studiejaar krijgen studenten langer de tijd om aan de toelatingseisen voor hun bachelor of master te voldoen. Wie nog niet het juiste diploma op zak heeft, mag alvast voorwaardelijk aan een vervolgopleiding beginnen.

De coulancemaatregelen staan in het nieuwe ‘servicedocument’ dat het ministerie van Onderwijs zojuist online heeft gezet. Studenten in de laatste fase van hun opleiding mogen er niet de dupe van worden dat de coronacrisis nog altijd voortduurt, is het idee.

Half jaar vertraging
Tijdens de eerste lockdown besloot het hoger onderwijs om bepaalde toelatingseisen een jaartje los te laten. Door de crisis was de kans immers groot dat sommige studenten – zonder dat zij daar iets aan konden doen – niet op tijd al hun punten zouden behalen. 

Want misschien misten ze nog één laatste praktijkvak dat niet door kon gaan, of moesten ze een bachelorscriptie schrijven over onderzoek dat volledig stillag. Kortom: wie in september niet op tijd klaar was, liep zomaar een half jaar vertraging op, of zelfs meer.

Daar wilden de instellingen iets aan doen. Ze bedachten allerlei versoepelingen, bijvoorbeeld voor mbo- of associate degree-studenten die wilden doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding, of hbo’ers die met hun propedeuse wilden beginnen aan een wo-bachelor. De ‘harde knip’ tussen bachelor- en masteropleidingen werd afgeschaft. En er golden vergelijkbare afspraken voor pabo-studenten die geen toelatingstoets konden doen, en voor anderstaligen die hun staatsexamen Nederlands nog niet hadden behaald. 

Geen vrijstelling
Inmiddels zijn we een jaar verder, en hoewel het vaccinatieprogramma op gang komt, is de situatie voor studenten in de huidige lockdown niet heel anders dan in het voorjaar van 2020. 

De instellingen strijken komend studiejaar daarom opnieuw met de hand over het hart. Studenten die nog niet alle punten voor hun benodigde diploma bijeen hebben gesprokkeld, mogen alvast voorwaardelijk aan hun vervolgopleiding beginnen.

Ze krijgen net als vorig jaar geen vrijstelling: uiteindelijk moeten de studenten alsnog aan alle instroomeisen voldoen. Hiervoor krijgen zij in beginsel tot 1 januari 2022 de tijd, schrijft het ministerie. Maar als het onbillijk is om hen aan deze termijn te houden kan deze worden verlengd tot 1 september 2022. Instellingen kunnen masterstudenten hoe dan ook uitstel verlenen tot die datum.

Bron: punt.avans