Dekking rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand kun je krijgen op meerdere gebieden. Je kunt rechtsbijstand krijgen voor zaken die gerelateerd zijn aan arbeid en inkomen, kopen en wonen, vakantie of voor verkeer. Meestal worden de verschillende rechtsbijstandverzekeringen ingedeeld in bedrijfs-, gezins-, motorijtuig- en verkeersrechtsbijstandverzekeringen. Deze verschillende groepen zijn nog weer onderverdeeld.

Overzicht rechtsbijstandverzekeringen  
Centraal Beheer Geen eigen risicoDirect naar CentraalBeheer


cb_logo3
Verzekeruzelf.nlGemiddelde klantbeoordeling: 7,7Direct naar Verzekeruzelf.nl


Inshared Gemiddelde klantbeoordeling: 7,7Direct naar Inshared.nl


De bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Als je een kleine onderneming hebt kun je een bedrijfsrechtsbijstandverzekering nemen. Met een bedrijfsrechtsbijstandverzekering ben je gedekt voor de meeste juridische geschillen rond aan- en verkoop, geschillen met het personeel of over vergunningen.

De gezinsrechtsbijstandverzekering

Een gezinsrechtsbijstandverzekering biedt je onder meer dekking als je schade wilt verhalen op een ander. Daarnaast biedt het dekking voor geschillen rond strafrechtelijke vervolging. Je krijgt rechtsbijstand in zaken rond arbeidsrecht. Je bent ook gedekt voor zaken op het terrein van burenrecht, erfdienstbaarheden en sociale wetgeving. Wanneer er geschillen ontstaan rond een contract ben je met een gezinsrechtsbijstandverzekering gedekt. Tenslotte biedt deze vorm van een rechtsbijstandverzekering je dekking op het gebied van administratief-, erf-, familie- en personenrecht.

Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en rijbewijsrechtsbijstand

Een motorrijtuigrechtsbijstandverzekering biedt dekking voor contracts-, rijbewijs-, straf- en verhaalsrechtsbijstandverzekering. Contractsrechtsbijstand is voor je juridische geschillen rond aankoop, onderhoud en reparatie van je motorrijtuig. Rijbewijsrechtsbijstand is voor jouw juridische geschillen rond de teruggave van je rijbewijs of je motorrijtuig bij inbeslagname door een overheidsinstantie.

Strafrechtsbijstand en verhaalrechtsbijstand

Strafrechtsbijstand is voor je juridische geschillen rond de strafrechtelijke vervolging als gevolg van een verkeersmisdrijf of -overtreding. Uiteraard ben je niet gedekt als je opzettelijk een overtreding begaan bent of je de overtreding had kunnen voorkomen. Verhaalsrechtsbijstand is voor je juridische geschillen rond het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde. Een verkeersrechtsbijstandverzekering biedt naast de dekking van de motorrijtuigenrechtsbijstand ook nog dekking voor je hele gezin in geschillen die ontstaan bij deelname aan het verkeer. Daarnaast is de dekking niet gebonden aan een motorrijtuig verbonden.