Blockchain onderwijs bedrijven

Blockchain onderwijs bedrijven

23 augustus 2021 Uit Door admin

Is blockchain onderwijs de toekomst van leren? Onderwijstechnologie (edtech) heeft de afgelopen 20 jaar grote stappen gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan naar volledige modernisering. Technologieën zoals blockchain zijn hier om het proces te versnellen. Ledger tech, samen met AI, smartphones en tablets, vervangen snel logge desktop computers en verouderde tekstboeken als de voorkeursmethode voor het onderwijs.

Uit een recent onderzoek van de universiteit van Cincinnati is gebleken dat verbeteringen in technologie zeer gunstig zijn in de klas, waarbij 92% van de leraren zegt dat technologie een grote invloed heeft op hoe leerlingen leren en met elkaar omgaan. Een van die technologieën die een positieve invloed heeft op het leerproces is blockchain. Zijn ledger technologie heeft de mogelijkheid om verantwoording, transparantie en de algehele onderwijservaring voor zowel studenten als docenten beter te beheren.

Wat zijn de voordelen van blockchain in het onderwijs?  

1. Verhoogde transparantie

Blockchain’s onveranderlijke grootboek technologie creëert een chronologische lijst van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in real-time. Dit is handig voor het verifiëren van transcripten, het tonen van een volledige rapportkaart en het eerlijk houden van de studenten over hun vooruitgang. Als een student zijn huiswerk via blockchain inlevert, zorgt dit ervoor dat hij zijn huiswerk niet kan “verliezen” of beweren dat de leraar het verloren heeft.

2. Verantwoordingsplicht via slimme contracten

Docenten, universiteitsbestuurders en studenten zullen binnenkort in staat zijn om slimme contracten aan te gaan. Studenten en docenten kunnen bijvoorbeeld een digitale overeenkomst sluiten waarin de parameters van een opdracht, de deadline en de beoordelingstermijn worden vastgelegd. Slimme contracten kunnen ook worden ingezet voor de uitbetaling van studieleningen.  

3. Motiveren 

Tokenization is een steunpilaar van blockchain geworden. Binnenkort zullen academische instellingen in staat zijn om studenten te stimuleren om studieleningen op tijd te betalen en docenten om studenten te motiveren door cryptocurrency toe te kennen aan degenen die hoog presteren of een bepaalde major voltooien. Het gamificatie-aspect van onderwijs dat door tokenization wordt gecreëerd, is enorm voordelig.

Hoewel nog in een vroeg stadium, is blockchain in edtech al bejubeld als “de juiste technologie” om een systeem te reviseren dat eeuwig als verouderd wordt beschouwd. 

Gilgamesh Platform

Gilgamesh is een platform voor het delen van kennis, gebaseerd op Ethereum smart contracts (bekijk hier de  Ethereum Koers). Net als op een social media site kunnen boeklezers, studenten en auteurs samenkomen om een roman of ander geschrift te bespreken. Het grote verschil is dat ze GIL-munten krijgen – met andere woorden, worden gestimuleerd – voor het delen van, discussiëren over en schrijven over de inhoud. De tokens kunnen vervolgens worden gebruikt om andere academische eBooks te kopen.

Industrie impact: De Gilgamesh-app (alleen beschikbaar voor iOS) bevat boeksuggesties, social media-feeds en een portemonnee om GIL-tokens op te slaan voor interactie met andere kenniszoekers.

Sony Wereldwijd Onderwijs

Sony Global Education heeft, in samenwerking met IBM, een blockchain-platform ontwikkeld dat meerdere instellingen in staat stelt om individuele academische prestaties en andere relevante student informatie toe te voegen aan een grootboek om zo onweerlegbare gegevens bij te houden over studenten die zijn overgestapt of hun opleiding hebben voortgezet.

De blockchain helpt onderwijsinstellingen een duidelijk digitaal transcript, grootboek van records en betalingen voor elke student bij te houden.     

Disciplina

Het Disciplina-platform maakt gebruik van blockchain om een uniform register bij te houden van academische prestaties en kwalificaties voor universiteiten. Het gedecentraliseerde algoritme van het bedrijf kent automatisch een score toe aan iemand op basis van zijn of haar prestaties en kwalificaties. Universiteiten kunnen die scores gebruiken om geïndividualiseerde leerplannen te bepalen op basis van wat de student wel of niet heeft geleerd en bereikt.

Impact op de industrie: Disciplina heeft de Alpha versie van zijn blockchain platform vrijgegeven zodat universiteiten en studenten vertrouwd kunnen raken met de app. De Student App van het bedrijf stelt studenten in staat om hun onderwijsgeschiedenis te bekijken. De Educator App biedt profielen over professoren, onderwijsstijlen en cursusaanbod.

Parchment

Parchment biedt digitale referentie services aan studenten, academische instellingen en werkgevers. K-12 opvoeders gebruiken de blockchain van het bedrijf om belangrijke ontwikkeling vorderingen te uploaden. Hogere onderwijsinstellingen gebruiken het platform om academische verdiensten te beoordelen, aanvragen te verwerken en onveranderbare diploma’s te produceren. Daarnaast hebben studenten fulltime toegang tot alle onderwijsinformatie en kunnen ze academische prestaties eenvoudig delen met toekomstige werkgevers.  

Impact op de industrie: Parchment is onlangs een samenwerking aangegaan met x2VOL. Het bedrijf creëert onveranderbare documenten die een logboek van diensturen en persoonlijke reflecties van studenten op hun leerervaring bevatten, om toekomstige universiteiten en werkgevers een holistische kijk te geven op de academische en persoonlijke reis van een student.