Huurtips

Huurtip 1: Overnamekosten

Door de vorige bewoner van jouw kamer kan gevraagd worden om overnamekosten. Dit houdt in veel gevallen een bedrag in voor bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking. Duidelijk hierbij moet zijn dat dit in geen geval om vaste objecten als een bad, douche of vloertegel kan gaan. Het is nooit verplicht om overnamekosten te betalen maar als de meubelen in huis je aanspreken kan het natuurlijk wel voordeliger zijn. Mocht je het idee hebben dat je teveel hebt betaald aan overnamekosten dan kun je de Huurcommisie vragen of het bedrag redelijk is geweest. Op advies van de huurcommissie kun je dan kiezen om verdere stappen te ondernemen.

Huurtip 2: Sleutelgeld

Het kan zijn dat zowel een particuliere verhuurder als een kamerverhuurbedrijf ‘sleutelgeld’ vraagt. In veel gevallen zal als reden worden opgegeven dat zij zeker willen zijn dat je de kamer huurt. Bij wet is dit verboden en als je toch wordt verplicht om sleutelgeld te betalen, moet je ten aller tijde vragen om een betalingsbewijs. Op deze manier kun je in een latere fase je geld terug eisen bij de rechter.

Huurtip 3: Hoogte maandelijkse huur

In Nederland is er wetgeving met betrekking tot de hoogte van de huurprijs. De Nederlandse Woonbond geeft ieder jaar een boekje ‘ op kamers’ uit waar het puntensysteem waar wij in Nederland mee werken wordt uitgelegd. Mocht de huur volgens het puntensysteem niet overeenkomen met de huur die jij moet betalen heb je de mogelijkheid om binnen drie maanden met behulp van de Huurcommisie het verschil terug te vorderen. De verhuurder mag de huur jaarlijks verhogen met een wettelijk vastgesteld bedrag.

Huurtip 4: Borg

In tegenstelling tot sleutelgeld mag er door de verhuurder borg gevraagd worden. Borg is bedoeld als waarborg voor verhuurders. Allereerst heeft de verhuurder iets meer zekerheid dat de huurder voldoende geld heeft om de huur te kunnen (blijven) betalen. Daarnaast moet de borg ervoor zorgen dat de huurder verantwoordelijk omspringt met het gehuurde: wanneer hij dit niet doet, zal hij de betaalde borg immers niet terugkrijgen. Het vragen van borg is een standaardprocedure voor particuliere verhuurders en komt ook bij het verhuren van nieuwbouwwoningen regelmatig voor.

Hoogte van de borg

Vaak bedraagt de borgsom één maand kale huur (dit wil zeggen de huur zonder energiekosten en overige servicekosten), maar het bedrag kan ook hoger uitvallen. Wat als een redelijke borg mag worden beschouwd ligt namelijk niet vast in de wet en sommige verhuurders maken hier handig gebruik van. Toch is er wel een richtlijn: een borg van drie maanden kale huur mag nog als redelijk worden beschouwd. Deze richtlijn is gebaseerd op rechterlijke uitspraken in het verleden.

Om er zeker van te zijn dat je je geld terug krijgt vraag altijd om een betalingsbewijs. Het is verder verstandig om de borg niet cash te betalen, maar via je bankrekening. Op deze manier staat de hoogte van het bedrag zwart op wit.  Om je borg terug te krijgen dien je uiteraard je kamer schoon, leeg en zonder schade achter te laten. Door vooraf de staat van de woning goed vast te (laten) leggen kun je onterechte borgclaims voorkomen.

Huurtip 5: Huursubsidie

Woon je op kamers, dan heb je meestal geen recht op huurtoeslag. Heb je een onzelfstandige woonruimte (dat wil zeggen: je deelt je keuken en/of badkamer), dan heb je alleen recht als de Belastingdienst jouw kamer als aangewezen onzelfstandige woonruimte heeft aangeduid. Je verhuurder kan je vertellen of dat zo is.

Voldoet jouw woonruimte aan de eisen van een zelfstandige woonruimte? Dan kun je huurtoeslag aanvragen als je inkomen en huur niet te hoog zijn. Aangezien de politiek rond de huursubsidie complex is verwijzen wij je voor meer informatie door naar de site van de belastingdienst.