Overhoop met DUO? Een rechtsbijstandsverzekering kan helpen

Overhoop met DUO? Een rechtsbijstandsverzekering kan helpen

2 februari 2021 Uit Door admin

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ken je als student vooral als de instantie die geld leent om een studie te kunnen bekostigen. Deze instantie stelt onder meer het te ontvangen bedrag vast. Maar het is ook de instantie die de schulden zoals bijvoorbeeld een studieschuld vaststelt en int. Dat kan best wat problemen opleveren. Het gebeurt wel vaker dat studenten later een afrekening ontvangen van DUO die veel duurder uitvalt dan verwacht. Of dat de lening toch volledig moet worden terugbetaald in plaats van wordt kwijtgescholden. Zulke situaties leiden uiteindelijk tot een hoop stress en frustratie. Maar er zijn gelukkig wel stappen te ondernemen om deze problemen op te lossen.

Schuld en bezwaar

Wie gaat studeren, creëert een studieschuld. Daar is niets mis mee, want als student heb je in principe 35 jaar de tijd om die schuld weer terug te betalen. De periode ligt tussen de 15 en 35 jaar. Dit is onder meer afhankelijk van hoeveel de student na zijn afstuderen gaat verdienen. Als er financiële problemen ontstaan, kan de studieschuld tijdelijk worden verlaagd of zelfs worden stopgezet. In extreme gevallen is het ook mogelijk om volledige kwijtschelding aan te vragen. Bij een overlijden gaat dat automatisch, maar er zijn wel meer situaties denkbaar waarbij de schuld kan worden kwijtgescholden.

Bijvoorbeeld als over 35 jaar gebleken is dat de student maar heel weinig inkomen heeft en daardoor niet in staat is om de studieschuld volledig af te lossen. Ook op basis van medische gronden komt het voor dat een studieschuld kan worden kwijtgescholden. De aanvullende beurs kan ook worden kwijtgescholden aan studenten die hun diploma niet binnen tien jaar hebben, maar wel op tijd een kwijtschelding hebben aangevraagd. Het is goed om te weten waar je als student recht op hebt, want veel studenten laten gratis aanvullende beurs liggen.

De uitslag

Daarvoor moeten dus allerlei verzoeken worden ingediend. Het gebeurt ook wel vaker dat er een peperdure rekening van DUO in de bus valt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als de student te veel studiefinanciering heeft ontvangen of te vroeg is gestopt met zijn studie. De Dienst Uitvoering Onderwijs gaat de schuld dan steeds opnieuw verrekenen. Als dat niet mogelijk is, wordt er een rekening gestuurd. Het is mogelijk om zonder rente in een keer de rekening te betalen. Maar wie op afbetaling gaat betalen, krijgt te maken met de rente.

Het is goed mogelijk dat je het als student daar niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat aannemelijk is dat DUO de schuld verkeerd berekend heeft. Dan is het mogelijk om bezwaar te maken. Het is mogelijk als student zelf een bezwaarschrift op te stellen, maar we raden aan dit te laten doen door een expert. Als student is het dus raadzaam om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Waarom een rechtsbijstand goed kan helpen

Beslissingen van DUO vallen lang niet altijd positief uit. In zo’n geval is het vaak raadzaam om in bezwaar te gaan. Het kan best lastig zijn om te vechten tegen zo’n logge instantie als DUO. Daarom is het mogelijk zelf een bezwaarschrift in te dienen, maar het is handiger dit te laten doen door de rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstandsverzekering kan een goed bezwaarschrift opstellen. Zo’n bezwaarschrift kan bijvoorbeeld worden ingediend als de student te veel heeft verdiend of als een aanvraag door DUO is afgewezen.

Daarvoor gelden er wel allerlei stappen. Er zijn namelijk bepaalde eisen aan een bezwaarschrift. Zoals bijvoorbeeld de reden waarom je in bezwaar wilt gaan. Als je de rechtsbijstandsverzekering het bezwaarschrift wilt laten opstellen en overnemen, heb je daarvoor een machtiging nodig. Die machtiging kan de rechtsbijstandsverzekering dan bijvoegen. De student hoeft dan alleen maar een handtekening te zetten. Daarna wordt het bezwaarschrift verzonden en is het een kwestie van de beslissing afwachten. Gebeurt dit niet snel genoeg? Dan kan de verzekering DUO in gebreke stellen. Met een rechtsbijstandsverzekering zijn er dus veel meer mogelijkheden dan als je dit zelf zou doen.