De inhoud van de sollicitatiecode

De Sollicitatiecode bestaat uit acht onderdelen:

De uitgangspunten
Een belangrijk uitgangspunt in de Sollicitatiecode is eerlijkheid. De werkzoekende moet een eerlijke kans krijgen tijdens de sollicitatieprocedure. Ook de sollicitant moet eerlijk zijn: zijn of haar CV moet naar waarheid zijn ingevuld.

Ontstaan van de vacature
Dit onderdeel biedt regels over het opstellen van vacatures. In de vacature moet bijvoorbeeld informatie staan over de functie-eisen, taken, plaats in de organisatie, soort dienstverband, arbeidstijden en arbeidsduur. De werkgever mag alleen eisen stellen aan persoonlijke kenmerken als dit van belang is voor de invulling van de functie.

Werving
Dit onderdeel gaat over regels bij werving. Zo is discriminatie bij wet verboden. Werkgevers moeten leeftijdgrenzen of voorkeurbeleid daarom altijd in een vacature verantwoorden.

Selectiefase
Dit gaat over regels bij afwijzing of aanstelling. Sollicitanten moeten bijvoorbeeld binnen een redelijke termijn een reactie krijgen.

Nader onderzoek
Dit onderdeel bestaat uit regels voor psychologische tests of medische onderzoeken. De werkzoekende moet bijvoorbeeld toestemming geven als de werkgever de resultaten wil zien. De werkzoekende hoeft alleen mee te werken aan medische tests als het werk bijzondere eisen op dit gebied stelt, bijvoorbeeld goede ogen bij een piloot.

Afwijzing, afronding sollicitatie, procedure en aanstelling
Dit onderdeel gaat over regels bij aanstelling of afwijzing, bijvoorbeeld over de termijn waarbinnen de werkgever een bericht van afwijzing moet sturen. Bij aanstelling moet alles altijd schriftelijk worden vastgelegd.

Klachtenbehandeling door de arbeidsorganisatie
In dit onderdeel is beschreven hoe een werkgever een schriftelijke klacht van een sollicitant moet afhandelen. Zo moeten werkgevers binnen een maand reageren op een schriftelijke klacht.

Klachtenbehandeling door de NVP
Als een werkzoekende niet tevreden is over de klachtenafhandeling, dan kan hij of zij de Nederlandse Vereniging voor Personeel (NVP) inschakelen. Uitspraken van de NVP zijn niet bindend. Met klachten over discriminatie kunt u naar de Commissie voor Gelijke Behandeling of de rechter.