Voorbereiden op sollicitatiegesprek

Een goede voorbereiding van het sollicitatiegesprek verhoogt de kans op een positieve indruk. Lees voor het gesprek alle informatie nog eens door. Denk na over de vragen die je kunt krijgen en de antwoorden die je wilt geven. Besteed extra tijd aan vragen die je moeilijk vindt om te beantwoorden. Maak ook een lijst met de vragen die je zelf wilt stellen over de baan en het bedrijf.

Checklist voor je het sollicitatiegesprek ingaat:

  • Bekijk nog eens de functie-eisen. Bedenk of jouw opleiding(en), ervaring en/of kwaliteiten hier goed bij passen. Welke punten zijn de moeite waard om uit te lichten?
  • Bedenk voorbeelden waaruit jouw kwaliteiten blijken.
  • Hoe reageer je op een vragen over de motivatie voor de baan en het bedrijf.
  • Lees je sollicitatiebrief nog eens door, bekijk wat de sterke punten zijn en waarover vragen gesteld kunnen worden. Het is makkelijk om hier vast antwoorden op te bedenken. Doe ditzelfde voor je CV.
  • Kloppen je referenties? Als ze gebeld kunnen worden, laat ze dit vast weten.
  • Wat wil je bereiken met het gesprek? Wat is jouw sterkste punt, waar moet je absoluut over praten?

Wil je echt een goede indruk maken tijdens het sollicitatiegesprek? Zorg er dan voor dat je dingen weet te vertellen over het bedrijf, de baan en de beroepsgroep. Laat zien dat je belangstelling hebt en dat je zelf actie hebt ondernomen.

Heb je niet van tevoren informatie opgezocht over het bedrijf en/of de functie, bedenk dan tenminste welke informatie je tijdens het sollicitatiegesprek wilt krijgen. Verzin vragen die je aan de werkgever wilt stellen en schrijf deze op. Een geheugensteuntje tijdens het gesprek is altijd handig en je kunt de antwoorden op de vragen direct opschrijven.

Vragen tijdens het sollicitatiegesprek

Tijdens het sollicitatiegesprek kunt u drie soorten vragen verwachten: Vragen over het bedrijf en de functie, vragen over jouw CV en vragen over jezelf

Vragen over het bedrijf en de functie

Vragen in deze categorie gaan over jouw belangstelling voor de baan en het bedrijf. Wat houdt de baan in? Wat voor een bedrijf is het? Waarom wil je deze baan? Waarom solliciteer je bij dit bedrijf? Het kan uiteraard geen kwaad ook hier antwoorden op te verzinnen.

Vragen over jouw CV

Deze vragen gaan over jouw kennis, vaardigheden, opleiding(en), werkervaring, achtergrond en loopbaan. Wat hield een eventuele vorige baan in? Wat heb je geleerd tijdens welke opleiding?

Vragen over jezelf

Het doel van de werkgever is om met deze vragen informatie te krijgen over wie je bent als persoon, je kwaliteiten en eigenschappen. Dit is belangrijk om te weten of je in het team past en of je genoeg kwaliteiten hebt voor de baan. Waar ben je goed in? Wat kun je minder goed? Zelfkennis is hierbij een groot goed. Zeg dus niet dat je geen zwakke punten hebt. Probeer zwakke punten wel positief te brengen: ‘Ik kan niet goed met leidinggevenden werken’ wordt ‘Ik werk goed zelfstandig’.