Studieverenigingen in Leiden

Aesculapius
Pharmaceutische Wetenschappen
Email: bestuur@aesculapius.nl

B.I.L.
Bestuurskunde
Email: bil@bilboard.nl

Baobab
Geesteswetenschappen
Email: baobabtca@gmail.com

Chemisch Dispuut Leiden
Chemische Wetenschappen
Email: bestuur@chemischdispuutleiden.nl

Contralegem
Rechtsfilosofie
Email: info@contralegem.nl

ELSA Leiden
European Law
Email: elsa@law.leidenuniv.nl

HSVL (Historische Studievereniging Leiden)

Leden: 850
Contact: info@dehsvl.nl
Website: http://dehsvl.nl/

Itiwana

Antropologie
Email: info@itiwana.org

J.F.V. Grotius
Rechten
Email: contact

Labyrint 
Psychologie
Email: bestuur@labyrintleiden.nl

MFLS
Medische Wetenschappen
Email: info@mfls.nl

Sheherazade
Talen en Culturen
Email: voorzitter@sheherazadeleiden.nl

SPIL
Politicologen
Email: spil@fsw.leidenuniv.nl

Studievereniging De Leidsche Flesch
Natuurkunde, Wiskunde, Informatica & Sterrenkunde
Email: Corine@deleidscheflesch.nl