Universiteiten zien aantal eerstejaars weer stijgen