Wat zijn de kansen op huurverlaging?

Betaal jij teveel voor je kamer? Check dan of je in aanmerking komt voor huurverlaging voor studenten. Helaas zijn er nog veel studentenkamers die onderhoudsgebreken vertonen. In deze gevallen kun je als bewoner in aanmerking komen voor huurverlaging. De huurcommissie zal dan gaan kijken in hoeverre er sprake is van onderhoudsgebreken en kan bepalen de huurprijs te verlagen. In eerste instantie is het natuurlijk wel zo dat de verhuurder op de hoogte moet zijn van de gebreken en ook de gelegenheid moet hebben gehad om ze te verhelpen.

Eerst stuur je de verhuurder een schriftelijk verzoek tot verlaging van de huurprijs. Ook voor het opknappen van het gehuurde is dit vooraf vereist. De huurcommissie heeft hiervoor modelbrieven beschikbaar.

Weten wat jouw wettelijke huurprijs is? Doe de huurprijscheck van de huurcommissie. Zij kan beslissen de huur te verlagen met 20 tot wel 40 procent. De verlagingen blijven van kracht totdat de verhuurder de gebreken heeft opgelost. Let op: door de huurverlaging zou het kunnen dat je niet meer in aanmerking komt voor huursubsidie! Gaat de verhuurder akkoord met een huurverlaging? Leg dit dan gezamenlijk vast in een schriftelijke akkoordverklaring. Gaat de verhuurder niet akkoord, schakel dan de huurcommissie in!