DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (oftewel DUO) voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en – regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen;
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten;
  • innen van lesgelden en studieschulden;
  • erkennen van diploma’s, beheren Diplomabank;
  • organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens;
  • verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs;
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties;
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten;
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.

Zoals hierboven te lezen is DUO tijdens je studietijd essentieel. Iedere student heeft zijn eigen account. Wij hebben er voor gekozen om geen specifieke informatie te geven over de werkwijze van DUO omdat dit in elke situatie kan verschillen. Wel willen wij je doorverwijzen naar de website van DUO. Hier kun je met je persoonlijke gegevens inloggen en direct jouw huidige situatie bekijken. Ook met al je vragen kun je hier terecht.

Servicekantoren

DUO kun je ook bezoeken. In diverse steden heeft DUO servicekantoren waar je langs kunt komen. Je moet in de meeste gevallen wel eerst online een afspraak maken en je moet altijd een legitimatiebewijs meenemen. Voor het meest actuele overzicht van de adressen en openingstijden van de servicekantoren én voor het maken van een online afspraak  kijk je hier op de website van DUO.

Meer informatie over DUO

Op MijnStudentenleven.nl kun je meer informatie vinden over studiefinanciering, betaaldata van je stufi en hoe het zit met je studiefinanciering als je in het buitenland studeert.