Lenen bij DUO

DUO biedt studenten de mogelijkheid om als onderdeel van studiefinanciering geld te lenen. De basis van je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Hier betaal je rente over. Naast de rentedragende lening biedt DUO ook de mogelijkheid tot het lenen via het collegegeld krediet.

Collegegeld krediet

Deze vorm van lenen is in 2007 in het leven geroepen om studenten de kans te geven om via een op zichzelf staande lening hun collegegeld te betalen. Het bedrag dat een student mag lenen via deze lening heeft een maximum van vijf maal het wettelijke collegegeld. Voordeel van deze vorm van lenen is dat je het krediet bij het starten van je studie kan aanvragen maar je ook de mogelijkheid hebt om dit op een later tijdstip tijdens je studie te doen. Via deze link kun je meer lezen en het krediet aanvragen

Het voordeel van de DUO als geld verstrekkende instantie is dat zij een lagere rente rekenen dan de commerciële instellingen. Ben jij benieuwd wat het huidige rentepercentage is? Check dan de website van de DUO. In vergelijking met commerciële instellingen is het een aantrekkelijk percentage.

Het nadeel met betrekking tot het lenen bij DUO is dat de verschillende leningen maandelijks worden gestort. Als je een groter bedrag in een keer nodig hebt is het wellicht verstandig om bij een commerciële instelling een lening af te sluiten.