Sollicitatiebrief

Voordat je kennis maakt met een nieuwe werkgever, schrijf je doorgaans een sollicitatiebrief om in contact te komen. Deze sollicitatiebrief is de eerste kennismaking voor de werkgever met jou en is erg belangrijk. De meeste werkgevers hebben meerdere aanmeldingen voor één functie, dus zorg ervoor dat je er alles aan doet om uitgekozen te worden.

We gaan ons hier concentreren op een gerichte sollicitatiebrief. Dat is een sollicitatiebrief die je schrijft om te reageren op een baan. Je kunt ook schrijven naar een bedrijf waarin je geïnteresseerd bent met de vraag of een vacature beschikbaar is. Dat is een open sollicitatie.

Kernpunten in een gerichte sollicitatiebrief zijn jouw motivatie voor de baan en positieve verkooppunten die hierbij passen. Er zijn een aantal vaste onderdelen die horen in een sollicitatiebrief. Inhoud van een gerichte sollicitatiebrief:

Geadresseerde 
Hier zet je de bedrijfsnaam, contactpersoon en/of afdeling neer. Gebruik voor de bedrijfsnaam exact de naam die in de advertentie staat.
Voorbeeld:
Horeca BV
t.a.v. de heer Janssen
t.a.v. de afdeling personeelszaken

Postbusnummer (of postadres)

Postcode en plaats

Je eigen woonplaats, datum (de datum schrijf je voluit)

Betreft
Hier schrijft je de naam van de functie of het vacaturenummer, of het feit dat je solliciteert.
Voorbeeld
Betreft: sollicitatie functie barman

Aanhef: Geachte
De aanhef begint met een hoofdletter en eindigt met een komma. Laat voorletters weg. Voorvoegsels als ‘van der’ of ‘de’ schrijf je met een hoofdletter.
(Als er geen naam in de advertentie staat, bel dan om te vragen aan wie u de brief moet richten. Anders schrijft u: Geachte mevrouw/heer, )

Openingsalinea
Hierin verwijs je naar de vacature en hoe of van wie je meer informatie hebt gekregen. Vermeld ook de reden waarom je solliciteert(De functie past bij jouw werk of opleiding, enthousiast over de functie, etc).

Motivatiealinea
In deze alinea meld je waarom je de baan graag wilt hebben en waarom jij de geschikte kandidaat bent voor dit bedrijf. Probeer je in te beelden wat de werkgever wil horen, want de redenen moeten de werkgever interesseren.

Gebruik positieve woorden en zinnen: Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging, in plaats van: Ik zie geen uitdaging meer in mijn oude werk.

Alinea met verkooppunten
Hier maak je duidelijk dat jouw kwaliteiten juist bij dit bedrijf en deze baan van pas komen. Hiervoor gebruik je de functie-eisen uit de vacature, zodat je zeker weet dat dit is wat de werkgever wil. Geef voorbeelden uit een vorige baan, commissie of bestuur. Ook kun je belangrijke punten uit het CV oplichten.

Slotzin
Dit is een korte samenvatting, afsluitend met de mededeling dat je deze brief en jouw CV in een gesprek graag wilt toelichten.

Groet
Eindig de brief met Hoogachtend of Met vriendelijke groet. Hoogachtend is formeler, afhankelijk van het bedrijf, en gebruik je officieel als de aanhef begint met “Geachte”. (“Met vriendelijke groet” gebruik je als de aanhef begint met “Beste”).

Handtekening
Zet daaronder een handtekening met een blauwe of zwarte pen.

Afzender
Onder de handtekening komt jouw naam en adres.

Bijlagen
Bijlagen vermeld je onder aan de brief.

Bijlage: curriculum vitae.
Stuur geen pasfoto, diploma’s, getuigschriften, scriptie, artikelen of tekeningen mee. Doe dat alleen als er om gevraagd wordt. Stuur een kopie, nooit het originele document.

 

Meer tips voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief vind je hier