Erasmus Universiteit Rotterdam

Geschiedenis

In 1913 werd de Nederlandsche Handels-Hoogeschool opgericht. De wettelijke erkenning van het handels en economisch onderwijs leidde tot een naamsverandering in 1939: De Nederlandse Economische Hogeschool.

In de jaren zestig werden de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen aan de Hogeschool toegevoegd, gevolgd door de faculteiten Wijsbegeerte, Historische & Kunstwetenschappen en Bedrijfskunde. De Medische Faculteit Rotterdam werd van rijkswege ingesteld in 1966. In 1973 werden de instellingen verenigd tot  de Erasmus Universiteit.

Studenten

 • 31.093 aantal studenten
 • onbekend aantal eerstejaars
 •   8.117 masterstudenten
 •   5.905 internationale studenten

Faculteiten

 • Erasmus MC
 • Erasmus School of Economics
 • Erasmus School of History, Culture and Communication
 • Erasmus School of Law
 • Erasmus School of Social and Behaviourial Sciences
 • Erasmus University College
 • Erasmus School of Philosophy
 • Rotterdam School of Management
 • Erasmus School of Health Policy & Management

Website: Erasmus Universiteit Rotterdam