Hogescholen Zuid-Holland

Codarts

Codarts is een in Rotterdam gevestigde kleinschalige internationale hogeschool die hoogwaardig kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus. De hogeschool telt ongeveer 1.000 studenten, met 50 nationaliteiten, en circa 340 medewerkers.

Hoofdvestiging:
Kruisplein 26
3012 CC
Rotterdam
Tel.:(010) 217 1100

Driestar Hogeschool

De Driestar hogeschool is een pabo instelling waarbij bron, mens en inhoud centraal staan. De hogeschool biedt zowel bacheloropleidingen, masteropleidingen, en post HBO- opleidingen aan.

Hoofdvestiging:
Burg. Jamessingel 9
2803 PD
Gouda
Tel.:(0182) 54 03 33
Fax:(0182) 53 84 49

De Haagse

De Haagse is een hogeschool in Den Haag. De hogeschool staat vooral bekend om haar internationale karakter en kwalittatief hoog onderwijs. De hogeschool biedt bacheloropleidingen, masteropleidingen, en post HBO- opleidingen aan in de volgende domeinen:

 • Economie en Markt
 • Gezondheid en Sport
 • ICT en Media
 • Management en Organisatie
 • Recht, Veiligheid en Maatschappij
 • Technology, Innovation & Society
 • Welzijn en Onderwijs

Hoofdvestiging:
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN
Den Haag
Postadres: Postbus 13336
2501 EH Den Haag
Tel.:(070) 445 88 88
Faxnummer:(070) 445 88 25

HBO Da Vinci

HBO Da Vinci is een zelfstandige particuliere hogeschool waarbij veel waarde wordt gehecht aan contact, en goede begeleiding op school én tijdens de stage. HBO Davinci biedt momenteel drie opleidingen aan: Bedrijfseconomie, Ondernemersschap, en Toegepaste psychologie.

Hoofdvestiging:
Achterom 103
3311 KB
Dordrecht
Tel.:(088) 657 27 62

Hogeschool Leiden

De Hogeschool Leiden is een hogeschool, zoals zij het stelt, die werkt vanuit passie, talent en menselijke maat. Momenteel heeft de school zo’n 9000 studenten. De hogeschool biedt bacheloropleidingen, masteropleidingen, en post HBO- opleidingen aan in de volgende domeinen:

 • Educatie
 • Management en Bedrijf
 • Techniek
 • Toegepaste Psychologie
 • Social Work
 • Zorg

Hoofdvestiging: Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
Tel.:(071) 518 88 00

Hogeschool der kunsten Den Haag

De Hogeschool der kunsten Den Haag is een hogeschool die is voortgekomen uit een fusie van de Hogeschool van de Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. De hogeschool biedt opleidingen aan op de gebieden van Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving. Naast bacheloropleidingen biedt de hogeschool ook master en post HBO opleidingen aan.

Hoofdvestiging:
Prinsessegracht 4
2514 AN
Den Haag
Tel.:(070) 315 14 56

Hogeschool Inholland

De Hogeschool Inholland is een van de grootste hogescholen van ons land die voornamelijk gevestigd is in de Randstad. Zij heeft ook een vestiging in Den Haag. De hogeschool biedt bacheloropleidingen, masteropleidingen, en post HBO- opleidingen aan in de volgende domeinen:

 • Communicatie, Media en Muziek
 • English Programmes
 • Gezondheid, Sport en Welzijn
 • Green Life Sciences
 • Life Sciences & Chemistry
 • Management, Finance en Recht
 • Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement
 • Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing
 • Techniek, Ontwerpen en Informatica
 • Theologie en- Levensbeschouwing

Contactadres:
Theresiastraat 8
2593 AN
Den Haag
Tel.:(070) 312 01 00

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een dynamische kennisonderneming voor hoger beroepsonderwijs. Momenteel biedt zij negentig opleidingen aan, verspreid over diverse locaties in de stad. De hogeschool biedt bacheloropleidingen, masteropleidingen, en post HBO- opleidingen aan in de volgende domeinen:

 • Economie
 • Gedrag en Maatschappij
 • Gezondheidszorg
 • Kunst
 • Media & ICT
 • Onderwijs
 • Techniek

Hoofdvestiging:
Museumpark 40
3015 CX
Rotterdam
Tel.:(010) 794 41 41