Tilburg University

Geschiedenis

In 1927 werd de Universiteit van Tilburg opgericht als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. Midden jaren ’80 van de vorige eeuw kwam er een naamswijziging, de Hogescholen voor Wetenschappelijk Onderwijs mocht zich universiteit noemen. Na meerdere naamswijzigingen werd uiteindelijk in 2002 de huidige naam gekozen: de Universiteit van Tilburg. De universiteit is een ‘bijzondere ‘universiteit, en daarmee geen rijksuniversiteit te noemen. De universiteit is niet groot, maar de kwaliteit van de gedane onderzoeken is hoog. Het aandeel van 34 gespecialiseerde onderzoeksprogramma´s speelt hierin een belangrijke rol. De Universiteit van Tilburg is voornamelijk gespecialiseerd in Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Studenten

  • 17.378 totaal aantal studenten
  • onbekend aantal eerstejaars
  • 5.774 masterstudenten
  • 3.105 internationale studenten

Faculteiten

Website: Tilburg University