Vrije Universiteit Amsterdam

VU is verder kijken

Al sinds de oprichting in 1880 staat de Vrije Universiteit Amsterdam voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.

Vier profileringsthema’s

De komende jaren besteedt de VU bijzondere aandacht aan het versterken van de band tussen wetenschap en de samenleving. In het doorgronden van maatschappelijke vraagstukken en de zoektocht naar oplossingen, profileert de VU zich met vier thema’s zoals beschreven in het VU Instellingsplan 2015-2020 (IP):

1.  Governance for Society
2.  Human Health & Life Sciences
3.  Connected World
4.  Science for Sustainability

Door onderwijs en onderzoek in te richten langs deze vier thema’s, verduidelijkt de VU haar profiel voor studenten, onderzoekers, het bedrijfsleven, subsidieverstrekkers, overheden en andere (kennis)partners. De profileringsthema’s zijn mede tot stand gekomen op basis van de identiteit van de VU en haar kernwaarden. Met de profileringsthema’s vergroten we niet alleen onze herkenbaarheid, maar stimuleren we ook de samenwerking over de grenzen van de disciplines heen. Met ons onderzoek en onderwijs willen we de wereld beter maken.

VU campus

De centrale VU campus heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Cijfers

 • Totaal aantal studenten: 23.000
 • Totaal internationale studenten: 3.300
 • Meer dan 120 Engelstalige opleidingen

Faculteiten

 • Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
 • School of Business and Economics
 • Faculteit der Exacte Wetenschappen
 • Geesteswetenschappen
 • Gedrags- en Bewegingswetenschappen
 • Faculteit der Godgeleerdheid
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteit der Tandheelkunde – ACTA
 • Faculteit der Geneeskunde – VUmc School of Medical Sciences

Contact info

Website: www.vu.nl
E-mail: studentenbalie@vu.nl
Adres:
Hoofdgebouw VU
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T (centraal): 020 59 89898

Instagram: @vuamsterdam
Facebook: Vrije Universiteit Amsterdam