Eigen risico zorgverzekering

Net als bij veel andere verzekeringen heb je ook bij een zorgverzekering een eigen risico. Het eigen risico kun je indelen in een verplicht en een vrijwillig eigen risico. Zoals de naam het al zegt is een verplicht eigen risico wettelijk verplicht voor iedereen. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt bepaald door de overheid. Voor 2021 ligt de hoogte van het verplicht eigen risico op €385, dit is hetzelfde als vorig jaar. De huisarts, kraamzorg, tandheelkundige zorg voor jongeren onder de 18 jaar en verloskundige zorg tellen niet mee voor je verplichte eigen risico. Net zoals de zorg die vergoedt wordt vanuit je aanvullende verzekering, als je die tenminste hebt afgesloten. Alle zorg onder de grens van het eigen risico wordt niet vergoedt door je verzekeringsmaatschappij.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kun je bij de meeste Zorgverzekeringsmaatschappijen ervoor kiezen om ook nog een vrijwillig eigen risico af te sluiten. Het voordeel is dat je dan een lagere premie voor je zorgverzekering betaalt en dus goedkoper uit bent. Tenminste, alleen als je verwacht dat je geen geen of weinige medische kosten zal maken. Voor studenten kan dit een interessante optie omdat ze gemiddeld gezonder zijn en minder medische kosten maken. Mocht je wel onverwacht medische kosten kosten maken dan betaal je dus het vrijwillig eigen risico én het verplicht eigen risico eerst zelf. Zijn je medische kosten hoger dan dat bedrag dan wordt de rest vergoedt door je zorgverzekering. Je kunt de hoogte van je vrijwillig eigen risico alleen aanpassen aan het begin van een kalenderjaar.