20-04-2009 Inboedelverzekering als onderdeel van studentenverzekering