Lenen voor studenten

Bij iedere student zal het bekend zijn dat de IB-Groep/DUO de instantie is die maandelijks de studiefinanciering stort. De studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen.

Aanvullende beurs

Naast de lening is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een aanvullende beurs. De maximale aanvullende beurs van januari tot en met augustus 2018 is € 389, 16 per maand. Vanaf september is dit € 391, 00. Val je onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen. De hoogte van de aanvullende beurs hangt onder andere af van het inkomen van je ouders, of er nog studerende broers of zussen zijn en of de ouders een studieschuld terug betalen aan de IB-Groep/DUO.

Rekenprogramma

Aangezien dit complexe materie bevat en de aanvullende beurs per student kan verschillen willen wij je er op wijzen dat er hier een speciaal rekenprogramma beschikbaar is waarmee elke student de mogelijke aanvullende beurs kan berekenen. In de basis zijn zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs een lening. Bij de IB-Groep/DUO bekend als een prestatielening. Dit houdt in dat als je de te volgen studie succesvol afrondt binnen de vooraf gestelde termijn, de lening wordt omgezet in een gift.

Voor het overgrote deel van de studenten zal het zo zijn dat de basisbeurs en de mogelijke aanvullende beurs onvoldoende financiële ruimte geven om aan al de betalingsverplichtingen te voldoen. Naast de studie is het voor veel studenten niet haalbaar om ook nog te werken. Dit is de reden dat wij alle mogelijkheden met betrekking tot het lenen voor je op een rij hebben gezet. Aan elke vorm van lenen zitten voordelen en nadelen. Door dit voor je uiteen te zetten hopen wij dat je de juiste keuze zult maken met betrekking tot een mogelijke lening.

Wil je toch een persoonlijke lening afsluiten buiten IB-Groep/DUO om? Bekijk dan de mogelijkheden op geldlenen.org