Rechtsbijstandverzekering

Als je een kamer huurt kan het voorkomen dat je onenigheid krijgt met de huisbaas over bijvoorbeeld het huurcontract. Of je krijgt een ongeluk en dit krijgt helaas ook nog een juridisch staartje. Of je hebt een zomer hard gewerkt en je krijgt je geld niet.

Om dan een advocaat in de arm te moeten nemen is erg duur, zeker voor een student. Je wilt dan niet dat je maandloon op gaat aan kosten voor juridische hulp, je hebt je geld waarschijnlijk hard nodig voor andere belangrijkere zaken. Als zoiets jou overkomt heb je achteraf spijt dat je geen rechtsbijstandverzekering had genomen.

Juridische bijstand

Een rechtsbijstandverzekering is namelijk bedoelt om jou juridische bijstand te verlenen bij een geschil. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt kan dit je een hoop geld schelen. Je hebt tijdens een geschil waarschijnlijk al genoeg andere dingen aan je hoofd, maar dan hoef je je in ieder geval niet meer druk te maken over geld.

Overzicht rechtsbijstandverzekeringen
Centraal Beheer Geen eigen risicoDirect naar CentraalBeheer


cb_logo3
Verzekeruzelf.nlGemiddelde klantbeoordeling: 7,7Direct naar Verzekeruzelf.nl


Inshared Gemiddelde klantbeoordeling: 7,7Direct naar Inshared.nl


Een rechtsbijstandverzekering bestaat meestal uit een basisverzekering die je aan kunt vullen met verschillende modules. De basis bestaat meestal uit:

  1. Consument & Wonen (voor alles in je huis of voor je huis)
  2. Arbeid & Inkomen (over geldzaken)
  3. Verkeer (voor ongelukken in het verkeer)
  4. Medisch (voor als je gewond raakt)

Er zijn tal van opties die je hier extra bij kunt verzekeren. Kijk op de website van de verzekeraars om een passende offerte aan te vragen.

2 soorten: natura of in geld

De rechtsbijstand kan op twee manieren geboden worden, in natura of in geld. Als de juridische hulp in natura geboden wordt regelt de verzekeringsmaatschappij een jurist of advocaat voor jou die de zaak voor jou afhandelt. Als de hulp in geld geboden wordt dan stelt de verzekeraar een bepaalt bedrag beschikbaar. Voor dit geld kun je dan zelf een jurist of advocaat aanstellen die de zaak voor jou afhandelt. In de meeste gevallen zal de rechtsbijstand geboden worden in natura. Een jurist, werkzaam voor de verzekeringsmaatschappij, zal de zaak afhandelen. Alleen als er onenigheid ontstaan is tussen jou en de jurist over de aanpak van de zaak, zal de behandeling van de zaak uitbesteed worden aan een advocaat.

Soms is het mogelijk om juridische hulp te krijgen via consumentenorganisaties, vakbonden en het juridisch loket. Meestal vergoedt de verzekeraar de juridische kosten tot een vooraf bepaald maximum bedrag.

Behandeling van juridische geschillen

Een verzekeringsmaatschappij die ook andere verzekeringen aanbiedt zoals een inboedel– of zorgverzekering mag zelf niet haar juridische geschillen behandelen. Hier is een wetgeving voor in het leven geroepen, dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Zulke algemene verzekeraars moeten hun juridische kwesties uitbesteden aan een speciale rechtsbijstandsverzekeraar of een zelfstandig juridisch schaderegelingskantoor. Op deze manier ontstaan er dus twee vormen. Aan de ene kant heb je de rechtsbijstandverzekeraar, de verzekeraar die alleen rechtsbijstandverzekeringen aanbiedt. Aan de andere kant heb je de schaderegelingskantoren, een stichting die van de aangesloten verzekeringsmaatschappijen de claims voor rechtsbijstand behandelt.

De wachttermijn bij geschillen

Vaak geldt er een wachttermijn van drie maanden. Deze gaan in na de ingangsdatum van je verzekering. Als er binnen deze drie maanden een geschil voorvalt waarbij juridische hulp nodig is wordt hiervoor geen rechtsbijstand verleend. Er wordt gezegd dat deze drie maanden ervoor moeten zorgen dat je niet alleen een rechtsbijstandverzekering afsluit op het moment dat je mogelijk een juridisch geschil krijgt. Had je al een geschil voordat je de verzekering afsloot dan valt deze ook niet binnen de dekking van je verzekering. De wachttermijn geldt niet als het een aanmaning, straf- en tuchtzaken of contractuele geschillen (waarbij het contract na de ingangsdatum van de verzekering is afgesloten) betreft. Ook wanneer je van verzekeringsmaatschappij wisselt is de wachttermijn niet van toepassing. In eerste instantie zijn de kosten voor rechtsbijstand volledig voor de verzekeringsmaatschappij. Zaken als boetes, dwangsommen en/of geldstraffen komen niet voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.

Een second opinion

In de polisvoorwaarden van je verzekering staat meestal dat de verzekeringsmaatschappij geen juridische bijstand zal verlenen of deze zal beëindigen op het moment dat de maatschappij de kans op succes in het juridische proces te klein acht.

Als je het hier niet mee eens bent kun je de kwestie voor een second opinion aan een advocaat voorleggen. Als deze advocaat denkt dat er wel een goed resultaat uit een juridisch proces valt te behalen zal hij/zij het juridisch proces voortzetten, op kosten van je verzekeringsmaatschappij. Als het gewenste resultaat uiteindelijk toch niet behaald wordt blijven de kosten nog steeds voor de verzekeringsmaatschappij.

Is de advocaat het eens met de verzekeringsmaatschappij, er is geen goed resultaat te behalen uit een jurdisch proces, dan kun je uiteraard alsnog een juridisch proces aangaan. De kosten van dit proces zijn dan wel voor jezelf. Bereikt de advocaat dan alsnog het resultaat wat je gewenst had dan zal de verzekeringsmaatschappij alsnog alle kosten vergoeden.