Voorwaarden inboedelverzekering

Waar ben je met jouw studenten inboedelverzekering nu wel voor verzekerd en waarvoor niet? Waar ben je aan gebonden op het moment dat jij een schadeclaim in wilt dienen bij je verzekeringsmaatschappij? De antwoorden op deze en soortgelijke vragen kun je opzoeken in de voorwaarden die beschreven staan in de polis van je verzekering. Deze voorwaarden zijn niet gelijk voor alle verzekeraars. Hier vind je een uitleg voor de meest voorkomende termen in de voorwaarden van je polis.

Omschrijving van het begrip huisraad of inboedel

Wat behoort nu wel en wat niet tot je huisraad/inboedel? In de voorwaarden van je verzekeringsakte staat het vaak als volgt omschreven: Alle afzonderlijke spullen uit de huishouding die niet behoren tot het onroerend goed. Dit komt neer op alle spullen op je kamer die niet vast staan.

Waar staan de verschillende dekkingen voor

Vaak zijn er verschillende pakketten met elke een verschillende dekkingsgraad. Je hebt meestal de keuze uit een uitgebreide, extra uitgebreide en meest uitgebreide dekkingsgraad. In de voorwaarden van de verzekeringsakte staat beschreven waar elke dekkingsgraad voor staat. Dit is soms per verzekeringmaatschappij weer anders, dus controleer het!

Een belangrijke voorwaarde voor het indienen van een schadeclaim is dat beschadeging aan je huisraad onverwachts is gebeurd. Om je een idee te geven wat valt onder een inboedelverzekering volgt hier een lijst van gevallen die verzekerd zijn.

Uitgebreide dekking:

 • Wanneer er ingebroken is in je kamer, wanneer je huisraad gestolen is of als je beroofd bent
 • Brandschade
 • Onvoorziene schade door water
 • Schade aan de waterleiding ontstaan door vorst
 • Schade ontstaan door hevige wind
 • Blikseminslag

Extra uitgebreide dekking

 • Schade die indirect is ontstaan is als gevolg van regen
 • Schade aan de huisraad als gevolg van smelten of schroeien
 • Schade aan de spullen in je koelkast of vrieskist ontstaan door het wegvallen van de stroom
 • Schade of diefstal van de huisraad in je tuin
 • Alle dekkingsvormen genoemd bij de uitgebreide dekking

Meest uitgebreide dekking

 • Dekking van alle zaken hierboven genoemd
 • Dekking van alle schade die onverwachts is ontstaan

Overige zaken die meeverzekerd zijn

 • Huisraad wat zich bevindt aan de buitenkant van je huis
 • Huisraad wat zich in het trappenhuis bevindt
 • Huisraad wat zich onder een overkapping bevindt
 • Tenslotte is huisraad met een lagere waarde dan €225 wat zich in je auto bevindt ook meeverzekerd

Er zijn een aantal voorvallen die meestal niet onder de dekking van je verzekering vallen:

 • Schade opgelopen door oorlogen, aanslagen met terroristische gronden, rellen
 • Schade aan je huisraad als gevolg van aardschokken of een aardbeving
 • Schade als gevolg van een watervloed of overstroming
 • Schade als gevolg van een ongeval in een kernreactor
 • Ontvreemding van geld

Ook zijn er een aantal zaken in je huisraad die meestal tot een bepaald bedrag meeverzekerd zijn:

 • Geluidsapparatuur, beelddragers en computers zijn meeverzekerd tot een bedrag van ten hoogste €12.500
 • Kunstvoorwerpen, verzamelobjecten en muziekinstrumenten zijn maximaal verzekerd tot een bedrag van €15.000
 • Voor voorwerpen als sieraden geldt vaak een dekking tot een maximale waarde van €6000

Marktwaarde van je huisraad

In de voorwaarden van je verzekeringsakte staat vaak dat je huisraad vergoed wordt voor de waarde die jou huisraad op dat moment heeft en niet voor de aankoopwaarde. Vaak is het echter zo dat je de aankoopwaarde van jou huisraad ontvangt van de verzekeraar als de waarde van jou huisraad op het moment van het indienen van de claim boven de 40% van de aankoopwaarde ligt.

Plichten bij het indienen van een claim

In de voorwaarden van je verzekering staat vaak een rijtje met plichten waar je aan gebonden bent op het moment dat je een claim in wilt dienen. Hier vind je een opsomming van veelvoorkomende plichten.

 • Je moet er alles aan doen om de beschadiging aan je huisraad zo klein mogelijk te houden
 • Geef de schade zo snel mogelijk op bij je verzekeringsmaatschappij
 • Als de schade ontstaat als gevolg van criminele activiteiten moet je dit zo spoedig mogelijk bij de politie melden
 • De deskundigen die de schade komen opnemen moet je ten allen tijde bijstaan in hun onderzoek, waar nodig
 • Als de verzekeringsmaatschappij vraagt om een geschreven uitleg moet je deze geven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *