Mag je jouw kamer onderverhuren?

Mag je jouw kamer onderverhuren?

1 juli 2020 Uit Door admin

Als je op kamers woont en tijdens de zomervakantie een aantal weken of maanden bij je ouders thuis zit, een tijdje de wereld rond wilt reizen of gaat stagelopen of studeren in het buitenland, is het aantrekkelijk om je kamer onder te verhuren. Jij raakt je kamer niet kwijt en hebt hier weinig tot geen kosten aan. Maar mag dit zomaar?

Wat is onderhuur?

Onderhuur of onderverhuur is wanneer iemand een kamer huurt, deze tijdelijk niet gebruikt en deze doorverhuurt aan een ander. Voor de wet zijn er twee situaties mogelijk waarbij je kunt onderverhuren. Je verhuurt de kamer omdat je tijdelijk ergens anders gaat wonen en na die periode wilt terugkeren, zoals bij een stage in het buitenland bijvoorbeeld. De andere situatie is dat iemand een huis koopt, maar daar niet direct zelf gaat wonen. Eerst verhuurt hij het huis om er op een later moment alsnog zelf in te gaan wonen. Onderhuur is in principe toegestaan in Nederland, tenzij in je huurcontract vermeld staat dat het niet toegestaan is. Het doel hiervan is dat er meer kamers beschikbaar komen om zo de kamernood wat te verlichten. 

Toestemming vragen aan de verhuurder

Als jij je kamer tijdelijk aan een ander wilt verhuren, heb je hiervoor toestemming nodig van je huisbaas. Deze toestemming moet uitdrukkelijk en schriftelijk gegeven worden. Als je jouw kamer besluit te onderverhuren zonder dit met de verhuurder te hebben besproken, en je dus geen schriftelijke toestemming hebt, is er sprake van illegale onderverhuur. In het Burgerlijk Wetboek wordt dit gekwalificeerd als wanprestaties op grond van artikel 74 in boek 6. Een mogelijk gevolg is dat de verhuurder jouw huurovereenkomst ontbindt en je dus helemaal zonder kamer zit. Ook kan de verhuurder een vergoeding vorderen voor de geleden schade. Wat je het beste kunt doen is een contract opstellen waarin duidelijk is vastgelegd dat je jouw kamer onderverhuurt voor een periode van X aantal maanden en dit laat ondertekenen door je huisbaas. Dit is je bewijslast in het geval van een mogelijke procedure. Als je geen toestemming krijgt om de kamer te verhuren kun je nog wat besparen op de lasten door energieleveranciers te vergelijken en zo je vaste lasten iets omlaag te brengen tijdens je afwezigheid. Let er bij lange afwezigheid vooral op dat je vastrecht zo laag mogelijk is, want deze kosten betaal je altijd aan je energieleverancier. Ook als je (bijna) niets verbruikt. Vergeet ook niet om abonnementen op te zeggen als je hier een langere tijd geen gebruik van gaat maken.

Huurbescherming als onderhuurder

Ben jij juist degene die een kamer huurt in onderhuur? Dan heb je wel recht op huurbescherming. Dit wil zeggen dat jij niet zomaar uit de kamer kan worden gezet, bijvoorbeeld omdat de verhurende student eerder weer zijn of haar kamer in wilt. De huur kan niet zomaar worden opgezegd. Wanneer de huurovereenkomst van de daadwerkelijke huurder wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat de onderhuur illegaal is, kan je wel de kamer uit worden gezet. Jullie hebben beiden dan geen recht meer op de kamer.